Taustaksi

Juha Sipilän hallitusohjelman pitkän aikavälin tavoite on, että Suomi vuonna 2025 on avoin ja kansainvälinen, kieliltään ja kulttuuriltaan rikas, hyvä maa. Yksi hallituksen tavoitteista on, että hallituskaudella koulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyys on lisääntynyt ja koulutusviennin esteet on purettu.

Kansainvälisyyden edistämislinjauksessa tavoitteeksi on asetettu suomalaisen korkeakoulutuksen ja tutkimuksen laadun vahvistaminen ja globaalisti tunnustetun edelläkävijäaseman saavuttaminen vuoteen 2025 mennessä.

Yhteistyössä maailman parasta

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälistymisen linjaukset (2017) sisältävät seitsemän toimenpidekokonaisuutta:

1. Kansainvälistä vetovoimaa tieteen uusiutumisella ja huippututkimuksella. Suomalaisen tutkimuksen kansainvälisen kiinnostavuuden lisäämiseksi käynnistämme ohjelman, jolla vahvistetaan ja tehdään näkyväksi suomalaisen tieteen huippuja ja tukee tutkimuksen vaikuttavuutta taloudessa ja yhteiskunnassa.

2. Suomi, korkealaatuisen koulutuksen kotimaa. Vahvistamme korkeakoulutuksen laatua ja edelläkävijyyttä sekä kansainvälisesti vetovoimaisia osaamiskeskittymiä ja korostamme Suomen mainetekijöitä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan oppimislaboratorioiden ja työelämälähtöisen kehittämistyön kautta.

3. Vauhtia suomalaisen osaamisen viennille. Suomalaisia koulutuspalveluita markkinoidaan yhden yhteisen toimijan kautta. Tämä vahvistaa suomalaisen korkeakoulutuksen ja koulutuspalveluiden näkyvyyttä ja kysyntää globaalisti.

4. Tervetuloa Suomeen! Yksinkertaistamme opiskeluun ja työntekoon liittyvät prosessit helpottamaan Suomeen saapumista. Annamme palvelulupauksen: Suomessa saat palvelusi englanniksi.

5. Suomalaisille viesteille voimaa kansainvälisessä keskustelussa. Käynnistämme yhteisen kansallisen keskustelun korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyden edistämisestä.

6. Sillanpääasemat maailmalla. Perustamme Team Finland Knowledge -verkoston edustamaan suomalaista korkeakoulutusta ja tutkimusta valituissa maissa.

7. Ulkosuomalaiset osaajat ja alumnit mukaan! Kokoamme ulkosuomalaisia korkeakoulutettuja ja Suomessa koulutettuja alumneja verkostoihimme.

Tarkemmin tietoa korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisyyslinjauksista löydät opetus- ja kulttuuriministeriön verkkosivuilta