Mikä tekee korkeakoulusta ja tutkimuslaitoksesta aidosti kansainvälisen?

Korkeakoulutuksen ja tutkimuksen kansainvälisten asioiden foorumin (OKM kv-foorumi) Aidosti kansainvälinen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisö -alatyöryhmä rakentaa kansainvälisyyden perustaa. Kansallisten linjausten tavoitteet tarjota maailman parasta koulutusta, uudistaa tiedettä ja tehdä huippututkimusta sekä olla kokoaan suurempi toimija edellyttävät vankkaa kivijalkaa. Se rakennetaan henkilöstön ja opiskelijoiden kansainvälistymismahdollisuuksia ja kansainvälisyysosaamista vahvistamalla.

Taustaa ja tavoitteita
Aidosti kansainvälinen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisö alaryhmän työ käynnistyi syyskuussa 2020. Syyskaudella keskityimme tunnistamaan ydinkysymyksiä ja kehittämiskohteita. Mielessä pyöri monia tärkeitä kysymyksiä. Mikä tekee korkeakoulusta ja tutkimuslaitoksesta aidosti kansainvälisen? Mitä hyvää ja hyödynnettävää on jo olemassa? Mitä vielä tarvitaan työn tueksi ja mihin tämän asiantuntijajoukon erityisesti tulee keskittyä?

Keskustelussa hyödynnettiin edellisen kv-foorumin työtä ja tuloksia sekä muiden toimijoiden tuottamia aineistoja ja suosituksia. Karvi ja OPH tarkastelevat opiskelijoiden kansainvälisyysosaamisen kehittämistä korkeakoulututkinnoissa. Molemmat tahot ovat rakentaneet konkreettisia työkaluja ja suosituksia opiskelijoiden osaamisen tunnistamiseen ja kehittämiseen. Näin ollen olemme rajanneet näkökulmiksi henkilöstön ja organisaation tarkastelun.

Vaikka paljon on jo tehty, kehittämistarpeita vielä on. Ryhmän työn ja analyysin perusteella näyttää siltä, että tarpeet kiinnittyvät erityisesti henkilöstön kansainvälisyysosaamisen ja inklusiivisen organisaatiokulttuurin teemoihin. Kevätkaudella 2021 olemmekin pohtineet, millaisin konkreettisin työkaluin voidaan tukea henkilökunnan kv-osaamisen kehittämistä, mitä tarkoittaa inklusiivinen toimintakulttuuri sekä miten kielitietoisuutta voidaan käytännössä rakentaa ja tukea. Lisäksi olemme huomioineet kestävän kehityksen päämäärät ja niiden integroitumisen eri toimenpiteisiin.

Moninaisuus ja osaaminen kansainvälisyyden tukena

Henkilöstön kansainvälisyysosaaminen on teema, joka selkeästi kaipaa tarkennusta, yhteistä keskustelua ja arviointia. Miten tämä osaamiskokonaisuus korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa nähdään? Mitkä ovat osaamisen eri ulottuvuuksia ja kuinka niitä voidaan tehdä tunnistettaviksi ja tunnustetuiksi osiksi strategista osaamisen kehittämistä? Näihin kysymyksiin on osaltaan pureuduttu alatyöryhmän työpajoissa ja pyritty herättämään monien toimijoiden välistä vuoropuhelua kokonaisuuden yhteiseksi tunnistamiseksi ja kuvaamiseksi.

Viime aikoina mediassa on puhuttu paljon diversiteetistä eli monimuotoisuudesta. Työ- ja koulutusperäisen maahanmuuton edistäminen edellyttää entistä parempaa ymmärrystä monimuotoisuudesta ja kykyä tukea osallisuutta. Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset ovat luonteeltaan organisaatioita, joissa jo lähtökohtaisesti on erityisen paljon monimuotoisuutta. Näyttää siltä, että sitä ei kuitenkaan vielä osata hyödyntää ja vahvistaa riittävästi. Mietimmekin keinoja monimuotoisuuden tukemiseen ja inklusiivisen yhteisön rakentamiseen.

Työkaluja ja mittareita
Alatyöryhmän tavoitteena on siis kehittää yhdessä konkreettisia työkaluja korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten käyttöön niin, että niistä on aidosti apua kansainvälisyyden perustan rakentamisessa. Kansainvälistymismahdollisuuksista ja kansainvälisen osaamisen kehittämisestä on jo tehty paljon laadukasta tutkimusta, raportteja, suosituksia ja työkaluja eri asiantuntijoiden voimin. Alatyöryhmän tehtävänä on näitä hyödyntäen arvioida, mitä työn tueksi vielä tarvitaan, ja keskittyä näihin teemoihin. Teemoiksi ovat valikoituneet yllä lyhyesti kuvatut kielitietoisuus, diversiteetti ja inkluusio sekä henkilöstön kansainvälisyysosaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja kehittäminen. Näistä tuotamme työkalupohjia toimijoiden käyttöön.

Kansainvälisyyttä, kuten muitakin korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten kehittämisteemoja, koskee usein se, että sitä tehdään, mitä mitataan. Siksi myös Aidosti kansainvälinen -alatyöryhmä pyrkii tuottamaan konkreettisten työkalujen käyttöön muutaman mittarin ja indikaattorin jo olemassa olevia työkaluja käyttämällä. Mittareiden ja indikaattoreiden avulla tehdään osaltaan näkyväksi kansainvälisyysosaamisen laajuutta ja moniulotteisuutta. Näkyväksi tekeminen toivottavasti auttaa myös kehittämään henkilöstön kansainvälisyysosaamista aiempaa suunnitelmallisemmin. Nämä teemat ovat tulevan syksyn yhteisiä kehittämistoimenpiteitä.

Anne Kauppinen ja Liisa Timonen toimivat kv-foorumin Aidosti kansainvälinen korkeakoulu- ja tutkimusyhteisö -alatyöryhmän vetäjinä

Anne Kauppinen toimii henkilöstöasiantuntijana Itä-Suomen yliopistossa
Liisa Timonen toimii kv-päällikkönä Karelia-ammattikorkeakoulussa

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s